Sự kiện liên quân

Còn 21 + 15 chìa khóa đang đợi các bạn đi tìm vào 2 ngày cuối của sự kiện 24/11 và 25/11 nhé!!
Vòng quay ĐẶC BIỆT diễn vào ngày 25/11/2023 trên livestream và Light trải nghiệm 1 trận đấu rank cho nick người trúng thưởng.
Link nhận các phần quà: NHẤN VÀO ĐÂY

Hướng dẫn lại trò chơi và cơ cấu nhận thưởng

Hướng dẫn lại trò chơi và cơ cấu nhận thưởng

ĐÃ HOÀN THÀNH
Người đã trả lời đúng và sớm nhất

24/11/2023 10:00:00

Mật thư số 18-01639865

Mật thư số 18-01639865

ĐÃ HOÀN THÀNH
Người đã trả lời đúng và sớm nhất

24/11/2023 19:30:00

Mật thư số 19-62247004

Mật thư số 19-62247004

ĐÃ HOÀN THÀNH
Người đã trả lời đúng và sớm nhất

24/11/2023 20:00:00

Mật thư số 21-90099263

Mật thư số 21-90099263

ĐÃ HOÀN THÀNH
Người đã trả lời đúng và sớm nhất

24/11/2023 21:00:00

Mật thư số 22-76846899

Mật thư số 22-76846899

ĐÃ HOÀN THÀNH
Người đã trả lời đúng và sớm nhất

24/11/2023 21:30:00

Mật thư số 23-05144182

Mật thư số 23-05144182

ĐÃ HOÀN THÀNH
Người đã trả lời đúng và sớm nhất

24/11/2023 22:00:00

Mật thư số 24-43322946

Mật thư số 24-43322946

ĐÃ HOÀN THÀNH
Người đã trả lời đúng và sớm nhất

24/11/2023 22:30:00

Mật thư số 25-75255385

Mật thư số 25-75255385

ĐÃ HOÀN THÀNH
Người đã trả lời đúng và sớm nhất

24/11/2023 23:00:00