Shop Acc Nick Liên Quân Light Lauriel

Shop liên quân uy tín và chất lượng - Uy tín luôn là tiêu chí ưu tiên của Light

Giảm 49%
Liên Quân Z4292R (HT)
TLT: 50% Vàng: 333K Dấu ấn: 9 Thẻ đổi tên: 4 Số trận: 6.114 Mác chiến tướng Acc đã cọc 50k

Liên Quân Z4292R (HT)

Trợ giá thêm -70,533đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 5
» Tướng: 116  » Skin: 209  » Ngọc III: 220v
922,000đ 399,687đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -70,533đ. Thời gian có hạn.

Giảm 17%
Liên Quân TA18
TLT: 50% Vàng: 151K Thẻ đổi tên: 14 Số trận: 6.980

Liên Quân TA18

Trợ giá thêm -99,600đ
» Rank mùa trước: Bạch Kim 2
» Tướng: 114  » Skin: 195  » Ngọc III: 130v
800,000đ 564,400đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -99,600đ. Thời gian có hạn.

Giảm 23%
Liên Quân L12
TLT: 51% Vàng: 21K Thẻ đổi tên: 4 Số trận: 8.128

Liên Quân L12

Trợ giá thêm -68,376đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 5
» Tướng: 115  » Skin: 227  » Ngọc III: 170v
888,000đ 615,384đ -10%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -68,376đ. Thời gian có hạn.

Giảm 14% TOP
Liên Quân Z1886R
TLT: 50% Vàng: 395K Dấu ấn: 16 Thẻ đổi tên: 6 Số trận: 11.057

Liên Quân Z1886R

Trợ giá thêm -70,692đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 6*
» Tướng: 115  » Skin: 231  » Ngọc III: 300v
822,000đ 636,228đ -10%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -70,692đ. Thời gian có hạn.

Giảm 39%
Liên Quân Z4097R
TLT: 50% Vàng: 386K Dấu ấn: 10 Thẻ đổi tên: 8 Số trận: 7.664

Liên Quân Z4097R

Trợ giá thêm -73,322đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 3
» Tướng: 117  » Skin: 249  » Ngọc III: 200v
1,202,000đ 659,898đ -10%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -73,322đ. Thời gian có hạn.

Giảm 16%
Liên Quân TA261
TLT: 51% Vàng: 96K Dấu ấn: 16 Thẻ đổi tên: 7 Số trận: 9.631 Mác chiến tướng

Liên Quân TA261

Trợ giá thêm -78,624đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 2
» Tướng: 115  » Skin: 216  » Ngọc III: 300v
936,000đ 707,616đ -10%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -78,624đ. Thời gian có hạn.

Giảm 39%
Liên Quân Z4045
TLT: 51% Vàng: 51K Dấu ấn: 5 Thẻ đổi tên: 5 Số trận: 4.526

Liên Quân Z4045

Trợ giá thêm -84,973đ
» Rank mùa trước: Bạch Kim 2
» Tướng: 116  » Skin: 228  » Ngọc III: 252v
1,393,000đ 764,757đ -10%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -84,973đ. Thời gian có hạn.

Giảm 43%
Liên Quân Z4421
TLT: 50% Vàng: 61K Dấu ấn: 7 Thẻ đổi tên: 4 Số trận: 4.428

Liên Quân Z4421

Trợ giá thêm -86,868đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 5
» Tướng: 117  » Skin: 209  » Ngọc III: 198v
1,524,000đ 781,812đ -10%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -86,868đ. Thời gian có hạn.

Giảm 29%
Liên Quân Z4060
TLT: 52% Vàng: 322K Dấu ấn: 22 Thẻ đổi tên: 61 Số trận: 11.302

Liên Quân Z4060

Trợ giá thêm -86,975đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 2
» Tướng: 118  » Skin: 272  » Ngọc III: 250v
1,225,000đ 782,775đ -10%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -86,975đ. Thời gian có hạn.

Giảm 33%
Liên Quân Z4052
TLT: 56% Vàng: 222K Dấu ấn: 17 Thẻ đổi tên: 1 Số trận: 6.626 Mác chiến tướng

Liên Quân Z4052

Trợ giá thêm -88,440đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 3
» Tướng: 118  » Skin: 254  » Ngọc III: 300v
1,320,000đ 795,960đ -10%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -88,440đ. Thời gian có hạn.

Giảm 43%
Liên Quân Z4044
TLT: 51% Vàng: 353K Dấu ấn: 10 Thẻ đổi tên: 6 Số trận: 10.892

Liên Quân Z4044

Trợ giá thêm -88,806đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 3
» Tướng: 118  » Skin: 262  » Ngọc III: 240v
1,558,000đ 799,254đ -10%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -88,806đ. Thời gian có hạn.

Giảm 26%
Liên Quân Z4293R
TLT: 54% Vàng: 585K Dấu ấn: 18 Thẻ đổi tên: 29 Số trận: 11.545 Mác chiến tướng

Liên Quân Z4293R

Trợ giá thêm -92,352đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 4*
» Tướng: 118  » Skin: 290  » Ngọc III: 300v
1,248,000đ 831,168đ -10%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -92,352đ. Thời gian có hạn.