Shop Acc LQ giá 50K đến 100K

Acc liên quân có giá trên 50K đến dưới 100K chất lượng uy tín

Giảm 68%
Liên Quân Z4238
TLT: 62% Dấu ấn: 4 Thẻ đổi tên: 2 Số trận: 599

Liên Quân Z4238

Trợ giá thêm -17,152đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 3
» Tướng: 54  » Skin: 72  » Ngọc III: 100v
268,000đ 68,608đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -17,152đ. Thời gian có hạn.

Giảm 62% TOP
Liên Quân Z4232
TLT: 54% Thẻ đổi tên: 8 Số trận: 542

Liên Quân Z4232

Trợ giá thêm -19,304đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 3
» Tướng: 50  » Skin: 69  » Ngọc III: 70v
254,000đ 77,216đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -19,304đ. Thời gian có hạn.