Shop Acc LQ 200K đến 300K

Acc liên quân có giá trên 200K đến dưới 300K chất lượng uy tín

Giảm 46% TOP
Liên Quân Z1223
TLT: 54% Vàng: 47K Dấu ấn: 4 Thẻ đổi tên: 3 Số trận: 2.823

Liên Quân Z1223

Trợ giá thêm -40,608đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 5
» Tướng: 80  » Skin: 131  » Ngọc III: 190v
376,000đ 162,432đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -40,608đ. Thời gian có hạn.

Giảm 57%
Liên Quân Z4167
TLT: 56% Thẻ đổi tên: 4 Số trận: 986

Liên Quân Z4167

Trợ giá thêm -40,678đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 5
» Tướng: 80  » Skin: 137  » Ngọc III: 140v
473,000đ 162,712đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -40,678đ. Thời gian có hạn.

Giảm 52%
Liên Quân Z3372R
TLT: 55% Dấu ấn: 5 Thẻ đổi tên: 2 Số trận: 3.124

Liên Quân Z3372R

Trợ giá thêm -40,800đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 4
» Tướng: 98  » Skin: 153  » Ngọc III: 200v
425,000đ 163,200đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -40,800đ. Thời gian có hạn.

Giảm 57%
Liên Quân Z4408R
TLT: 52% Dấu ấn: 7 Thẻ đổi tên: 12 Số trận: 3.769

Liên Quân Z4408R

Trợ giá thêm -41,108đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 0*
» Tướng: 97  » Skin: 141  » Ngọc III: 150v
478,000đ 164,432đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -41,108đ. Thời gian có hạn.

Giảm 56%
Liên Quân Z3068
TLT: 56% Vàng: 66K Thẻ đổi tên: 1 Số trận: 1.400

Liên Quân Z3068

Trợ giá thêm -42,416đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 4
» Tướng: 82  » Skin: 100  » Ngọc III: 130v
482,000đ 169,664đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -42,416đ. Thời gian có hạn.

Giảm 60%
Liên Quân Z156
TLT: 51% Dấu ấn: 3 Thẻ đổi tên: 1 Số trận: 2.730

Liên Quân Z156

Trợ giá thêm -42,560đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 3
» Tướng: 96  » Skin: 125  » Ngọc III: 160v
532,000đ 170,240đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -42,560đ. Thời gian có hạn.

Giảm 60%
Liên Quân Z3105
TLT: 57% Dấu ấn: 6 Thẻ đổi tên: 2 Số trận: 1.847

Liên Quân Z3105

Trợ giá thêm -44,400đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 4
» Tướng: 84  » Skin: 121  » Ngọc III: 170v
555,000đ 177,600đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -44,400đ. Thời gian có hạn.

Giảm 56%
Liên Quân Z3646
TLT: 48% Thẻ đổi tên: 7 Số trận: 2.915

Liên Quân Z3646

Trợ giá thêm -44,440đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 4
» Tướng: 107  » Skin: 159  » Ngọc III: 180v
505,000đ 177,760đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -44,440đ. Thời gian có hạn.

Giảm 65%
Liên Quân Z4357
TLT: 49% Dấu ấn: 1 Thẻ đổi tên: 9 Số trận: 2.189

Liên Quân Z4357

Trợ giá thêm -44,450đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 1
» Tướng: 85  » Skin: 121  » Ngọc III: 170v
635,000đ 177,800đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -44,450đ. Thời gian có hạn.

Giảm 55%
Liên Quân Z4159
TLT: 54% Vàng: 32K Dấu ấn: 4 Thẻ đổi tên: 4 Số trận: 2.890

Liên Quân Z4159

Trợ giá thêm -44,460đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 4
» Tướng: 91  » Skin: 134  » Ngọc III: 160v
494,000đ 177,840đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -44,460đ. Thời gian có hạn.

Giảm 52%
Liên Quân Z3001
TLT: 47% Thẻ đổi tên: 16 Số trận: 1.943

Liên Quân Z3001

Trợ giá thêm -44,544đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 5
» Tướng: 84  » Skin: 140  » Ngọc III: 120v
464,000đ 178,176đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -44,544đ. Thời gian có hạn.

Giảm 45%
Liên Quân Z3631
TLT: 64% Thẻ đổi tên: 14 Số trận: 1.312

Liên Quân Z3631

Trợ giá thêm -44,550đ
» Rank mùa trước: Bạch Kim 2
» Tướng: 64  » Skin: 149  » Ngọc III: 130v
405,000đ 178,200đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -44,550đ. Thời gian có hạn.