Shop Acc LQ giá trên 8000K

Acc liên quân có giá trên 8000K (8 triệu) chất lượng uy tín

Giảm 54%
Liên Quân VIP108
TLT: 53% Thẻ đổi tên: 1 Số trận: 1.670

Liên Quân VIP108

Trợ giá thêm -422,809đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 1
» Tướng: 69  » Skin: 213  » Ngọc III: 182v
18,383,000đ 8,033,371đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -422,809đ. Thời gian có hạn.

Giảm 55%
Liên Quân VIP90
TLT: 51% Vàng: 557K Dấu ấn: 11 Thẻ đổi tên: 9 Số trận: 11.474 Mác chiến tướng Acc đã cọc 4.240.900

Liên Quân VIP90

Trợ giá thêm -612,045đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 4
» Tướng: 116  » Skin: 558  » Ngọc III: 330v
27,202,000đ 11,628,855đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -612,045đ. Thời gian có hạn.

Giảm 60%
Acc Liên Quân VIP15
TLT: 53% Vàng: 826K Thẻ đổi tên: 108 Mác chiến tướng

Acc Liên Quân VIP15

Trợ giá thêm -765,960đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 3
» Tướng: 115  » Skin: 663  » Ngọc III: 300v
38,298,000đ 14,553,240đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -765,960đ. Thời gian có hạn.