Shop Acc LQ Mác Chiến Tướng

Acc liên quân có mác chiến tướng giá rẻ uy tín cao để leo rank thách đấu

Giảm 41%
Liên Quân Z1288
TLT: 51% Dấu ấn: 9 Số trận: 7.428 Mác chiến tướng

Liên Quân Z1288

Trợ giá thêm -46,728đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 5
» Tướng: 110  » Skin: 180  » Ngọc III: 230v
528,000đ 264,792đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -46,728đ. Thời gian có hạn.

Giảm 49%
Liên Quân Z4292R (HT)
TLT: 50% Vàng: 333K Dấu ấn: 9 Thẻ đổi tên: 4 Số trận: 6.114 Mác chiến tướng Acc đã cọc 50k

Liên Quân Z4292R (HT)

Trợ giá thêm -70,533đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 5
» Tướng: 116  » Skin: 209  » Ngọc III: 220v
922,000đ 399,687đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -70,533đ. Thời gian có hạn.

Giảm 24%
Acc Liên Quân AC683
TLT: 51% Vàng: 166K Thẻ đổi tên: 8 Số trận: 9.201 Mác chiến tướng

Acc Liên Quân AC683

Trợ giá thêm -79,002đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 30*
» Tướng: 115  » Skin: 180  » Ngọc III: 260v
693,000đ 447,678đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -79,002đ. Thời gian có hạn.

Giảm 47%
Liên Quân TA167
TLT: 54% Dấu ấn: 7 Thẻ đổi tên: 7 Số trận: 4.978 Mác chiến tướng

Liên Quân TA167

Trợ giá thêm -80,295đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 5
» Tướng: 111  » Skin: 181  » Ngọc III: 90v
1,010,000đ 455,005đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -80,295đ. Thời gian có hạn.

Giảm 19% TOP
Liên Quân Z1338
TLT: 52% Vàng: 78K Dấu ấn: 8 Thẻ đổi tên: 2 Số trận: 6.844 Mác chiến tướng

Liên Quân Z1338

Trợ giá thêm -89,424đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 3
» Tướng: 114  » Skin: 200  » Ngọc III: 110v
736,000đ 506,736đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -89,424đ. Thời gian có hạn.

Giảm 34% TOP
Liên Quân Z1704R
TLT: 50% Vàng: 167K Dấu ấn: 17 Thẻ đổi tên: 7 Số trận: 11.993 Mác chiến tướng

Liên Quân Z1704R

Trợ giá thêm -90,684đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 6*
» Tướng: 115  » Skin: 217  » Ngọc III: 200v
916,000đ 513,876đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -90,684đ. Thời gian có hạn.

Giảm 26%
Liên Quân Z316
TLT: 52% Vàng: 274K Dấu ấn: 10 Thẻ đổi tên: 4 Số trận: 6.749 Mác chiến tướng

Liên Quân Z316

Trợ giá thêm -96,348đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 2
» Tướng: 115  » Skin: 225  » Ngọc III: 300v
868,000đ 545,972đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -96,348đ. Thời gian có hạn.

Giảm 29% TOP
Liên Quân Z1124
TLT: 50% Vàng: 60K Dấu ấn: 12 Thẻ đổi tên: 3 Số trận: 9.867 Mác chiến tướng

Liên Quân Z1124

Trợ giá thêm -99,684đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 3
» Tướng: 115  » Skin: 212  » Ngọc III: 150v
936,000đ 564,876đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -99,684đ. Thời gian có hạn.

Giảm 23% TOP
Liên Quân Z455
TLT: 51% Vàng: 61K Dấu ấn: 13 Thẻ đổi tên: 2 Số trận: 6.468 Mác chiến tướng

Liên Quân Z455

Trợ giá thêm -100,254đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 5
» Tướng: 115  » Skin: 202  » Ngọc III: 260v
868,000đ 568,106đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -100,254đ. Thời gian có hạn.

Giảm 41%
Liên Quân Z4077
TLT: 49% Vàng: 256K Dấu ấn: 13 Thẻ đổi tên: 40 Số trận: 10.171 Mác chiến tướng

Liên Quân Z4077

Trợ giá thêm -77,644đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 4*
» Tướng: 118  » Skin: 249  » Ngọc III: 300v
1,316,000đ 698,796đ -10%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -77,644đ. Thời gian có hạn.

Giảm 16%
Liên Quân TA261
TLT: 51% Vàng: 96K Dấu ấn: 16 Thẻ đổi tên: 7 Số trận: 9.631 Mác chiến tướng

Liên Quân TA261

Trợ giá thêm -78,624đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 2
» Tướng: 115  » Skin: 216  » Ngọc III: 300v
936,000đ 707,616đ -10%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -78,624đ. Thời gian có hạn.

Giảm 33%
Liên Quân Z4307R
TLT: 49% Vàng: 107K Dấu ấn: 10 Số trận: 12.725 Mác chiến tướng

Liên Quân Z4307R

Trợ giá thêm -82,812đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 3
» Tướng: 116  » Skin: 237  » Ngọc III: 200v
1,236,000đ 745,308đ -10%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -82,812đ. Thời gian có hạn.