Kho acc có trợ giá đặc biệt

Kho acc trợ giá cộng dồn thêm từ 20% đến 30% với giá đang giảm trên shop tùy vào các sự kiện lễ tết. Hỗ trợ giá săn acc rẻ. SIêu giảm giá mùa tết

Giảm 44%
Liên Quân Z241
TLT: 48% Vàng: 35K Dấu ấn: 2 Thẻ đổi tên: 4 Số trận: 6.561

Liên Quân Z241

Trợ giá thêm -45,696đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 1
» Tướng: 100  » Skin: 136  » Ngọc III: 120v
408,000đ 182,784đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -45,696đ. Thời gian có hạn.

Giảm 45%
Liên Quân Z161
TLT: 49% Vàng: 14K Dấu ấn: 2 Thẻ đổi tên: 7 Số trận: 4.664

Liên Quân Z161

Trợ giá thêm -47,080đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 2
» Tướng: 103  » Skin: 115  » Ngọc III: 180v
428,000đ 188,320đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -47,080đ. Thời gian có hạn.

Giảm 57%
Liên Quân TA42
TLT: 54% Thẻ đổi tên: 2 Số trận: 4.557

Liên Quân TA42

Trợ giá thêm -47,730đ
» Rank mùa trước: Bạch Kim
» Tướng: 101  » Skin: 137  » Ngọc III: 220v
555,000đ 190,920đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -47,730đ. Thời gian có hạn.

Giảm 53%
Liên Quân L108
TLT: 52% Thẻ đổi tên: 6 Số trận: 4.024

Liên Quân L108

Trợ giá thêm -53,110đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 4
» Tướng: 109  » Skin: 128  » Ngọc III: 180v
565,000đ 212,440đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -53,110đ. Thời gian có hạn.

Giảm 42%
Liên Quân TA50
TLT: 51% Thẻ đổi tên: 1 Số trận: 3.412

Liên Quân TA50

Trợ giá thêm -53,360đ
» Rank mùa trước: Bạch Kim
» Tướng: 103  » Skin: 131  » Ngọc III: 160v
460,000đ 213,440đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -53,360đ. Thời gian có hạn.

Giảm 27% TOP
Liên Quân Z145
TLT: 52% Vàng: 14K Dấu ấn: 8 Thẻ đổi tên: 1 Số trận: 4.776

Liên Quân Z145

Trợ giá thêm -66,868đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 1
» Tướng: 106  » Skin: 182  » Ngọc III: 220v
458,000đ 267,472đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -66,868đ. Thời gian có hạn.

Giảm 42%
Liên Quân TA16
TLT: 50% Vàng: 17K Thẻ đổi tên: 3 Số trận: 5.209

Liên Quân TA16

Trợ giá thêm -72,152đ
» Rank mùa trước: Bạch Kim 1
» Tướng: 112  » Skin: 160  » Ngọc III: 190v
622,000đ 288,608đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -72,152đ. Thời gian có hạn.

Giảm 39%
Liên Quân TA12
TLT: 48% Thẻ đổi tên: 2 Số trận: 5.890

Liên Quân TA12

Trợ giá thêm -72,224đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 4
» Tướng: 106  » Skin: 161  » Ngọc III: 50v
592,000đ 288,896đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -72,224đ. Thời gian có hạn.

Giảm 24% TOP
Liên Quân Z450
TLT: 51% Dấu ấn: 3 Thẻ đổi tên: 1 Số trận: 4.311

Liên Quân Z450

Trợ giá thêm -73,720đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 2
» Tướng: 112  » Skin: 173  » Ngọc III: 200v
485,000đ 294,880đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -73,720đ. Thời gian có hạn.

Giảm 40%
Liên Quân L45
TLT: 52% Vàng: 32K Thẻ đổi tên: 7 Số trận: 2.863

Liên Quân L45

Trợ giá thêm -78,720đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 1
» Tướng: 114  » Skin: 165  » Ngọc III: 160v
656,000đ 314,880đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -78,720đ. Thời gian có hạn.

Giảm 20%
Liên Quân TA13
TLT: 47% Vàng: 31K Thẻ đổi tên: 6 Số trận: 6.562

Liên Quân TA13

Trợ giá thêm -80,800đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 4
» Tướng: 114  » Skin: 198  » Ngọc III: 200v
505,000đ 323,200đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -80,800đ. Thời gian có hạn.

Giảm 38%
Liên Quân TA09
TLT: 48% Vàng: 16K Thẻ đổi tên: 7 Số trận: 4.838

Liên Quân TA09

Trợ giá thêm -81,220đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 2
» Tướng: 104  » Skin: 169  » Ngọc III: 150v
655,000đ 324,880đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -81,220đ. Thời gian có hạn.