Acc LQ tỉ lệ thắng từ 55% trở lên

Acc liên quân có tỉ lệ thắng từ 55% trở lên phù hợp cài top cài tỉ lệ win

Giảm 68%
Liên Quân Z4238
TLT: 62% Dấu ấn: 4 Thẻ đổi tên: 2 Số trận: 599

Liên Quân Z4238

Trợ giá thêm -17,152đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 3
» Tướng: 54  » Skin: 72  » Ngọc III: 100v
268,000đ 68,608đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -17,152đ. Thời gian có hạn.

Giảm 58%
Liên Quân Z4257
TLT: 55% Dấu ấn: 1 Thẻ đổi tên: 2 Số trận: 617

Liên Quân Z4257

Trợ giá thêm -21,420đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 3
» Tướng: 59  » Skin: 53  » Ngọc III: 100v
255,000đ 85,680đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -21,420đ. Thời gian có hạn.

Giảm 53%
Liên Quân Z4374
TLT: 56% Vàng: 64K Dấu ấn: 8 Số trận: 2.200

Liên Quân Z4374

Trợ giá thêm -22,842đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 3
» Tướng: 70  » Skin: 69  » Ngọc III: 300v
243,000đ 91,368đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -22,842đ. Thời gian có hạn.

Giảm 63%
Liên Quân Z4371
TLT: 59% Dấu ấn: 6 Số trận: 2.153

Liên Quân Z4371

Trợ giá thêm -24,716đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 3
» Tướng: 73  » Skin: 102  » Ngọc III: 190v
334,000đ 98,864đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -24,716đ. Thời gian có hạn.

Giảm 65%
Liên Quân Z4234
TLT: 64% Thẻ đổi tên: 3 Số trận: 539

Liên Quân Z4234

Trợ giá thêm -25,060đ
» Rank mùa trước: Bạch Kim 1
» Tướng: 50  » Skin: 58  » Ngọc III: 90v
358,000đ 100,240đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -25,060đ. Thời gian có hạn.

Giảm 65%
Liên Quân Z4381
TLT: 55% Dấu ấn: 1 Thẻ đổi tên: 2 Số trận: 1.715

Liên Quân Z4381

Trợ giá thêm -26,110đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 5
» Tướng: 67  » Skin: 101  » Ngọc III: 130v
373,000đ 104,440đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -26,110đ. Thời gian có hạn.

Giảm 61%
Liên Quân Z4250
TLT: 75% Vàng: 131K Thẻ đổi tên: 10 Số trận: 1.028

Liên Quân Z4250

Trợ giá thêm -26,364đ
» Rank mùa trước: Bạc
» Tướng: 58  » Skin: 61  » Ngọc III: 30v
338,000đ 105,456đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -26,364đ. Thời gian có hạn.

Giảm 50%
Liên Quân Z4310R
TLT: 58% Thẻ đổi tên: 8 Số trận: 1.213

Liên Quân Z4310R

Trợ giá thêm -26,600đ
» Rank mùa trước: Bạch Kim
» Tướng: 72  » Skin: 106  » Ngọc III: 80v
266,000đ 106,400đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -26,600đ. Thời gian có hạn.

Giảm 63%
Liên Quân Z4222
TLT: 55% Thẻ đổi tên: 5 Số trận: 1.506

Liên Quân Z4222

Trợ giá thêm -26,862đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 5
» Tướng: 67  » Skin: 78  » Ngọc III: 120v
363,000đ 107,448đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -26,862đ. Thời gian có hạn.

Giảm 68%
Liên Quân Z4242
TLT: 55% Thẻ đổi tên: 5 Số trận: 927

Liên Quân Z4242

Trợ giá thêm -29,184đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 1
» Tướng: 53  » Skin: 77  » Ngọc III: 130v
456,000đ 116,736đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -29,184đ. Thời gian có hạn.

Giảm 66%
Liên Quân Z4354
TLT: 58% Dấu ấn: 3 Thẻ đổi tên: 10 Số trận: 1.249

Liên Quân Z4354

Trợ giá thêm -31,144đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 2
» Tướng: 79  » Skin: 121  » Ngọc III: 160v
458,000đ 124,576đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -31,144đ. Thời gian có hạn.

Giảm 53%
Liên Quân Z3556
TLT: 59% Dấu ấn: 6 Thẻ đổi tên: 3 Số trận: 1.135

Liên Quân Z3556

Trợ giá thêm -31,302đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 2
» Tướng: 63  » Skin: 54  » Ngọc III: 240v
333,000đ 125,208đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -31,302đ. Thời gian có hạn.