Những Acc LQ có đá quý

Acc liên quân có đá quý dùng để quay vòng quay sự kiện trong liên quân

Giảm 53%
Liên Quân Z4374
TLT: 56% Vàng: 64K Dấu ấn: 8 Số trận: 2.200

Liên Quân Z4374

Trợ giá thêm -22,842đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 3
» Tướng: 70  » Skin: 69  » Ngọc III: 300v
243,000đ 91,368đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -22,842đ. Thời gian có hạn.

Giảm 65%
Liên Quân Z4234
TLT: 64% Thẻ đổi tên: 3 Số trận: 539

Liên Quân Z4234

Trợ giá thêm -25,060đ
» Rank mùa trước: Bạch Kim 1
» Tướng: 50  » Skin: 58  » Ngọc III: 90v
358,000đ 100,240đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -25,060đ. Thời gian có hạn.

Giảm 53%
Liên Quân Z3556
TLT: 59% Dấu ấn: 6 Thẻ đổi tên: 3 Số trận: 1.135

Liên Quân Z3556

Trợ giá thêm -31,302đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 2
» Tướng: 63  » Skin: 54  » Ngọc III: 240v
333,000đ 125,208đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -31,302đ. Thời gian có hạn.

Giảm 59%
Liên Quân Z4318R
TLT: 52% Số trận: 1.670

Liên Quân Z4318R

Trợ giá thêm -33,292đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 3
» Tướng: 52  » Skin: 86  » Ngọc III: 170v
406,000đ 133,168đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -33,292đ. Thời gian có hạn.

Giảm 45%
Liên Quân Z3631
TLT: 64% Thẻ đổi tên: 14 Số trận: 1.312

Liên Quân Z3631

Trợ giá thêm -44,550đ
» Rank mùa trước: Bạch Kim 2
» Tướng: 64  » Skin: 149  » Ngọc III: 130v
405,000đ 178,200đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -44,550đ. Thời gian có hạn.

Giảm 42%
Acc Liên Quân AC566
TLT: 51% Thẻ đổi tên: 2 Số trận: 7.988

Acc Liên Quân AC566

Trợ giá thêm -45,008đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 4*
» Tướng: 100  » Skin: 120  » Ngọc III: 170v
388,000đ 180,032đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -45,008đ. Thời gian có hạn.

Giảm 48%
Liên Quân Z4081
TLT: 55% Thẻ đổi tên: 16 Số trận: 1.234

Liên Quân Z4081

Trợ giá thêm -45,344đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 2
» Tướng: 98  » Skin: 155  » Ngọc III: 140v
436,000đ 181,376đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -45,344đ. Thời gian có hạn.

Giảm 44%
Liên Quân Z241
TLT: 48% Vàng: 35K Dấu ấn: 2 Thẻ đổi tên: 4 Số trận: 6.561

Liên Quân Z241

Trợ giá thêm -45,696đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 1
» Tướng: 100  » Skin: 136  » Ngọc III: 120v
408,000đ 182,784đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -45,696đ. Thời gian có hạn.

Giảm 51%
Liên Quân Z1954
TLT: 54% Dấu ấn: 6 Thẻ đổi tên: 1 Số trận: 4.108

Liên Quân Z1954

Trợ giá thêm -46,648đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 1
» Tướng: 96  » Skin: 151  » Ngọc III: 210v
476,000đ 186,592đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -46,648đ. Thời gian có hạn.

Giảm 62% TOP
Liên Quân Z1275
TLT: 56% Dấu ấn: 6 Thẻ đổi tên: 3 Số trận: 2.273

Liên Quân Z1275

Trợ giá thêm -47,576đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 4
» Tướng: 87  » Skin: 104  » Ngọc III: 150v
626,000đ 190,304đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -47,576đ. Thời gian có hạn.

Giảm 48%
Liên Quân Z3439
TLT: 55% Dấu ấn: 9 Thẻ đổi tên: 5 Số trận: 3.554

Liên Quân Z3439

Trợ giá thêm -49,192đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 4
» Tướng: 105  » Skin: 148  » Ngọc III: 150v
473,000đ 196,768đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -49,192đ. Thời gian có hạn.

Giảm 53%
Liên Quân Z3273
TLT: 52% Vàng: 39K Thẻ đổi tên: 15 Số trận: 3.197

Liên Quân Z3273

Trợ giá thêm -49,350đ
» Rank mùa trước: Vàng
» Tướng: 92  » Skin: 115  » Ngọc III: 100v
525,000đ 197,400đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -49,350đ. Thời gian có hạn.