Shop Acc LQ Có Mức Rank Vàng

Acc liên quân có thứ hạng rank vàng chất lượng uy tín

Giảm 50% TOP
Liên Quân Z2869R
TLT: 47% Dấu ấn: 6 Thẻ đổi tên: 4 Số trận: 9.219

Liên Quân Z2869R

Trợ giá thêm -47,600đ
» Rank mùa trước: Vàng
» Tướng: 110  » Skin: 143  » Ngọc III: 200v
476,000đ 190,400đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -47,600đ. Thời gian có hạn.

Giảm 57% TOP
Liên Quân Z1521
TLT: 54% Dấu ấn: 3 Thẻ đổi tên: 1 Số trận: 4.883

Liên Quân Z1521

Trợ giá thêm -48,676đ
» Rank mùa trước: Vàng
» Tướng: 101  » Skin: 112  » Ngọc III: 90v
566,000đ 194,704đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -48,676đ. Thời gian có hạn.

Giảm 53%
Liên Quân Z3273
TLT: 52% Vàng: 39K Thẻ đổi tên: 15 Số trận: 3.197

Liên Quân Z3273

Trợ giá thêm -49,350đ
» Rank mùa trước: Vàng
» Tướng: 92  » Skin: 115  » Ngọc III: 100v
525,000đ 197,400đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -49,350đ. Thời gian có hạn.

Giảm 66%
Liên Quân Z4288R
TLT: 49% Dấu ấn: 5 Thẻ đổi tên: 27 Số trận: 6.082

Liên Quân Z4288R

Trợ giá thêm -51,476đ
» Rank mùa trước: Vàng
» Tướng: 103  » Skin: 142  » Ngọc III: 100v
757,000đ 205,904đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -51,476đ. Thời gian có hạn.

Giảm 40%
Liên Quân AC968
TLT: 55% Thẻ đổi tên: 4 Số trận: 4.234

Liên Quân AC968

Trợ giá thêm -48,420đ
» Rank mùa trước: Vàng 2
» Tướng: 100  » Skin: 139  » Ngọc III: 240v
538,000đ 274,380đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -48,420đ. Thời gian có hạn.