Shop Acc LQ 500K đến 600K

Acc liên quân có giá trên 500K đến dưới 600K chất lượng uy tín

Giảm 24%
Liên Quân TA119
TLT: 49% Vàng: 65K Dấu ấn: 5 Thẻ đổi tên: 33 Số trận: 7.814 QUÂN HUY: 11

Liên Quân TA119

Trợ giá thêm -75,240đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 3
» Tướng: 115  » Skin: 182  » Ngọc III: 250v
660,000đ 426,360đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -75,240đ. Thời gian có hạn.

Giảm 27%
Liên Quân Z4087
TLT: 50% Dấu ấn: 4 Thẻ đổi tên: 6 Số trận: 5.667

Liên Quân Z4087

Trợ giá thêm -75,883.5đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 2
» Tướng: 117  » Skin: 220  » Ngọc III: 200v
693,000đ 430,006.5đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -75,883.5đ. Thời gian có hạn.

Giảm 19% TOP
Liên Quân Z1906R
TLT: 49% Vàng: 311K Dấu ấn: 16 Thẻ đổi tên: 20 Số trận: 13.515

Liên Quân Z1906R

Trợ giá thêm -75,937.5đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 5
» Tướng: 115  » Skin: 201  » Ngọc III: 300v
625,000đ 430,312.5đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -75,937.5đ. Thời gian có hạn.

Giảm 32% TOP
Liên Quân Z3573
TLT: 53% Vàng: 49K Dấu ấn: 9 Thẻ đổi tên: 2 Số trận: 5.637

Liên Quân Z3573

Trợ giá thêm -75,990đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 3
» Tướng: 115  » Skin: 216  » Ngọc III: 300v
745,000đ 430,610đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -75,990đ. Thời gian có hạn.

Giảm 44%
Liên Quân Z1440
TLT: 53% Dấu ấn: 4 Thẻ đổi tên: 8 Số trận: 3.065

Liên Quân Z1440

Trợ giá thêm -76,104đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 2
» Tướng: 105  » Skin: 187  » Ngọc III: 190v
906,000đ 431,256đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -76,104đ. Thời gian có hạn.

Giảm 30% TOP
Liên Quân Z1682R
TLT: 50% Vàng: 53K Dấu ấn: 6 Số trận: 7.055

Liên Quân Z1682R

Trợ giá thêm -76,230đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 6*
» Tướng: 114  » Skin: 194  » Ngọc III: 190v
726,000đ 431,970đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -76,230đ. Thời gian có hạn.

Giảm 35%
Liên Quân L05
TLT: 54% Vàng: 44K Số trận: 4.542

Liên Quân L05

Trợ giá thêm -76,245đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 3
» Tướng: 115  » Skin: 199  » Ngọc III: 150v
782,000đ 432,055đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -76,245đ. Thời gian có hạn.

Giảm 38%
Liên Quân TA76
TLT: 49% Thẻ đổi tên: 1 Số trận: 10.560

Liên Quân TA76

Trợ giá thêm -76,446đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 3
» Tướng: 115  » Skin: 194  » Ngọc III: 200v
822,000đ 433,194đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -76,446đ. Thời gian có hạn.

Giảm 48%
Liên Quân Z3513
TLT: 46% Vàng: 234K Thẻ đổi tên: 15 Số trận: 7.513

Liên Quân Z3513

Trợ giá thêm -78,078đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 1
» Tướng: 117  » Skin: 234  » Ngọc III: 300v
1,001,000đ 442,442đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -78,078đ. Thời gian có hạn.

Giảm 48%
Liên Quân Z4110R
TLT: 52% Vàng: 306K Dấu ấn: 12 Thẻ đổi tên: 17 Số trận: 6.881

Liên Quân Z4110R

Trợ giá thêm -78,234đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 2
» Tướng: 117  » Skin: 235  » Ngọc III: 300v
1,003,000đ 443,326đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -78,234đ. Thời gian có hạn.

Giảm 19%
Liên Quân Z793
TLT: 48% Vàng: 64K Dấu ấn: 6 Thẻ đổi tên: 2 Số trận: 6.906

Liên Quân Z793

Trợ giá thêm -78,732đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 1
» Tướng: 115  » Skin: 185  » Ngọc III: 300v
648,000đ 446,148đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -78,732đ. Thời gian có hạn.

Giảm 35% TOP
Liên Quân Z1903R
TLT: 53% Vàng: 86K Dấu ấn: 9 Thẻ đổi tên: 20 Số trận: 4.045

Liên Quân Z1903R

Trợ giá thêm -78,877.5đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 19*
» Tướng: 115  » Skin: 188  » Ngọc III: 170v
809,000đ 446,972.5đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -78,877.5đ. Thời gian có hạn.