Shop Acc LQ 3000K đến 4000K

Acc liên quân có giá trên 3000K (3 triệu) đến dưới 4000K (4 triệu) chất lượng uy tín

Giảm 27%
Liên Quân VIP145
TLT: 53% Vàng: 375K Dấu ấn: 13 Thẻ đổi tên: 65 Số trận: 9.041 Mác chiến tướng

Liên Quân VIP145

Trợ giá thêm -154,176đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 1
» Tướng: 118  » Skin: 319  » Ngọc III: 300v
4,224,000đ 2,929,344đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -154,176đ. Thời gian có hạn.

Giảm 42%
Liên Quân VIP151
TLT: 54% Vàng: 236K Dấu ấn: 2 Thẻ đổi tên: 1 Số trận: 5.375

Liên Quân VIP151

Trợ giá thêm -160,805đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 2
» Tướng: 116  » Skin: 208  » Ngọc III: 198v
5,545,000đ 3,055,295đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -160,805đ. Thời gian có hạn.

Giảm 32%
Liên Quân VIP169
TLT: 70% Thẻ đổi tên: 6 Số trận: 196

Liên Quân VIP169

Trợ giá thêm -161,602đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 3
» Tướng: 51  » Skin: 56  » Ngọc III: 87v
4,753,000đ 3,070,438đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -161,602đ. Thời gian có hạn.

Giảm 30%
Liên Quân VIP142
TLT: 49% Vàng: 98K Thẻ đổi tên: 19 Số trận: 1.518 QUÂN HUY: 245

Liên Quân VIP142

Trợ giá thêm -163,030đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 2
» Tướng: 37  » Skin: 64  » Ngọc III: 141v
4,658,000đ 3,097,570đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -163,030đ. Thời gian có hạn.

Giảm 33%
Liên Quân VIP148
TLT: 51% Dấu ấn: 4 Thẻ đổi tên: 3 Số trận: 3.885

Liên Quân VIP148

Trợ giá thêm -163,614đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 4
» Tướng: 115  » Skin: 201  » Ngọc III: 192v
4,884,000đ 3,108,666đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -163,614đ. Thời gian có hạn.

Giảm 45%
Liên Quân VIP101
TLT: 58% Dấu ấn: 6 Thẻ đổi tên: 10 Số trận: 2.387

Liên Quân VIP101

Trợ giá thêm -166,650đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 4
» Tướng: 94  » Skin: 131  » Ngọc III: 179v
6,060,000đ 3,166,350đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -166,650đ. Thời gian có hạn.

Giảm 41%
Liên Quân VIP172
TLT: 62% Dấu ấn: 4 Thẻ đổi tên: 4 Số trận: 1.266

Liên Quân VIP172

Trợ giá thêm -170,067.5đ
» Rank mùa trước: Bạch Kim
» Tướng: 82  » Skin: 125  » Ngọc III: 184v
5,765,000đ 3,231,282.5đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -170,067.5đ. Thời gian có hạn.

Giảm 42% TOP
Liên Quân VIP133
TLT: 51% Vàng: 151K Dấu ấn: 5 Thẻ đổi tên: 5 Số trận: 3.588

Liên Quân VIP133

Trợ giá thêm -174,754đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 5
» Tướng: 118  » Skin: 279  » Ngọc III: 209v
6,026,000đ 3,320,326đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -174,754đ. Thời gian có hạn.

Giảm 45%
Liên Quân VIP74
TLT: 57% Dấu ấn: 1 Số trận: 724

Liên Quân VIP74

Trợ giá thêm -175,450đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 1
» Tướng: 59  » Skin: 66  » Ngọc III: 83v
6,380,000đ 3,333,550đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -175,450đ. Thời gian có hạn.

Giảm 30%
Liên Quân VIP143
TLT: 49% Vàng: 785K Dấu ấn: 15 Thẻ đổi tên: 14 Số trận: 12.791 Mác chiến tướng

Liên Quân VIP143

Trợ giá thêm -196,525đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 4*
» Tướng: 118  » Skin: 297  » Ngọc III: 297v
5,615,000đ 3,733,975đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -196,525đ. Thời gian có hạn.