Shop Acc LQ 6000K đến 7000K

Acc liên quân có giá trên 6000K (6 triệu) đến dưới 7000K (7 triệu) chất lượng uy tín

Giảm 38%
Liên Quân VIP146
TLT: 50% Vàng: 123K Dấu ấn: 1 Thẻ đổi tên: 21 Số trận: 4.666

Liên Quân VIP146

Trợ giá thêm -318,835đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 2
» Tướng: 116  » Skin: 291  » Ngọc III: 45v
10,285,000đ 6,057,865đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -318,835đ. Thời gian có hạn.