Shop Acc LQ 2000K đến 3000K

Acc liên quân có giá trên 2000K (2 triệu) đến dưới 3000K (3 triệu) chất lượng uy tín

Giảm 34%
Liên Quân Z4061
TLT: 50% Vàng: 199K Dấu ấn: 10 Thẻ đổi tên: 1 Số trận: 10.026

Liên Quân Z4061

Trợ giá thêm -111,144đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 10*
» Tướng: 118  » Skin: 292  » Ngọc III: 250v
3,368,000đ 2,111,736đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -111,144đ. Thời gian có hạn.

Giảm 19%
Liên Quân VIP131
TLT: 54% Số trận: 834

Liên Quân VIP131

Trợ giá thêm -111,172.5đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 5
» Tướng: 62  » Skin: 63  » Ngọc III: 81v
2,745,000đ 2,112,277.5đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -111,172.5đ. Thời gian có hạn.

Giảm 21%
Liên Quân VIP116
TLT: 51% Số trận: 1.316

Liên Quân VIP116

Trợ giá thêm -112,614.5đ
» Rank mùa trước: Bạch Kim
» Tướng: 70  » Skin: 106  » Ngọc III: 124v
2,851,000đ 2,139,675.5đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -112,614.5đ. Thời gian có hạn.

Giảm 27%
Liên Quân VIP147
TLT: 52% Thẻ đổi tên: 3 Số trận: 3.084

Liên Quân VIP147

Trợ giá thêm -112,712đ
» Rank mùa trước: Bạch Kim 2
» Tướng: 86  » Skin: 124  » Ngọc III: 151v
3,088,000đ 2,141,528đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -112,712đ. Thời gian có hạn.

Giảm 37% TOP
Liên Quân VIP118
TLT: 50% Vàng: 64K Dấu ấn: 11 Số trận: 5.390

Liên Quân VIP118

Trợ giá thêm -115,164đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 2
» Tướng: 112  » Skin: 193  » Ngọc III: 294v
3,656,000đ 2,188,116đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -115,164đ. Thời gian có hạn.

Giảm 28%
Liên Quân VIP132
TLT: 52% Dấu ấn: 3 Thẻ đổi tên: 1 Số trận: 3.380 QUÂN HUY: 17

Liên Quân VIP132

Trợ giá thêm -121,140đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 4
» Tướng: 101  » Skin: 147  » Ngọc III: 204v
3,365,000đ 2,301,660đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -121,140đ. Thời gian có hạn.

Giảm 18%
Liên Quân VIP141
TLT: 60% Dấu ấn: 2 Thẻ đổi tên: 7 Số trận: 663

Liên Quân VIP141

Trợ giá thêm -130,503đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 2
» Tướng: 28  » Skin: 57  » Ngọc III: 144v
3,183,000đ 2,479,557đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -130,503đ. Thời gian có hạn.

Giảm 36%
Liên Quân VIP92
TLT: 52% Vàng: 41K Dấu ấn: 7 Thẻ đổi tên: 12 Số trận: 4.017

Liên Quân VIP92

Trợ giá thêm -132,992đ
» Rank mùa trước: Bạch Kim 1
» Tướng: 108  » Skin: 221  » Ngọc III: 250v
4,156,000đ 2,526,848đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -132,992đ. Thời gian có hạn.

Giảm 36%
Liên Quân VIP176
TLT: 50% Vàng: 235K Dấu ấn: 20 Thẻ đổi tên: 45 Số trận: 14.062 Mác chiến tướng

Liên Quân VIP176

Trợ giá thêm -133,312đ
» Rank hiện tại: Kim Cương 2
» Tướng: 119  » Skin: 346  » Ngọc III: 300v
4,166,000đ 2,532,928đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -133,312đ. Thời gian có hạn.

Giảm 20%
Liên Quân VIP173
TLT: 54% Dấu ấn: 10 Thẻ đổi tên: 8 Số trận: 7.580 Mác chiến tướng

Liên Quân VIP173

Trợ giá thêm -134,880đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 3
» Tướng: 104  » Skin: 151  » Ngọc III: 306v
3,372,000đ 2,562,720đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -134,880đ. Thời gian có hạn.

Giảm 38% TOP
Liên Quân VIP137
TLT: 52% Vàng: 359K Dấu ấn: 8 Thẻ đổi tên: 52 Số trận: 6.239 Mác chiến tướng

Liên Quân VIP137

Trợ giá thêm -141,794đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 1
» Tướng: 118  » Skin: 309  » Ngọc III: 190v
4,574,000đ 2,694,086đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -141,794đ. Thời gian có hạn.

Giảm 41%
Liên Quân VIP150
TLT: 52% Dấu ấn: 4 Thẻ đổi tên: 6 Số trận: 4.278

Liên Quân VIP150

Trợ giá thêm -142,426đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 1
» Tướng: 90  » Skin: 156  » Ngọc III: 287v
4,828,000đ 2,706,094đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -142,426đ. Thời gian có hạn.