Shop Acc LQ 400K đến 500K

Acc liên quân có giá trên 400K đến dưới 500K chất lượng uy tín

Giảm 29%
Liên Quân AC956
TLT: 53% Vàng: 36K Thẻ đổi tên: 4 Số trận: 6.484

Liên Quân AC956

Trợ giá thêm -60,492đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 5
» Tướng: 102  » Skin: 154  » Ngọc III: 220v
568,000đ 342,788đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -60,492đ. Thời gian có hạn.

Giảm 42%
Liên Quân Z1132
TLT: 49% Vàng: 178K Dấu ấn: 1 Số trận: 4.571

Liên Quân Z1132

Trợ giá thêm -60,552đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 3
» Tướng: 115  » Skin: 188  » Ngọc III: 220v
696,000đ 343,128đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -60,552đ. Thời gian có hạn.

Giảm 20%
Liên Quân TA13
TLT: 47% Vàng: 31K Thẻ đổi tên: 6 Số trận: 6.562

Liên Quân TA13

Trợ giá thêm -80,800đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 4
» Tướng: 114  » Skin: 198  » Ngọc III: 200v
505,000đ 323,200đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -80,800đ. Thời gian có hạn.

Giảm 38%
Liên Quân TA09
TLT: 48% Vàng: 16K Thẻ đổi tên: 7 Số trận: 4.838

Liên Quân TA09

Trợ giá thêm -81,220đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 2
» Tướng: 104  » Skin: 169  » Ngọc III: 150v
655,000đ 324,880đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -81,220đ. Thời gian có hạn.

Giảm 24%
Liên Quân AC932
TLT: 50% Vàng: 9K Thẻ đổi tên: 20 Số trận: 4.589

Liên Quân AC932

Trợ giá thêm -61,218đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 5
» Tướng: 106  » Skin: 170  » Ngọc III: 180v
537,000đ 346,902đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -61,218đ. Thời gian có hạn.

Giảm 31%
Acc Liên Quân AC407
TLT: 51% Vàng: 6K Thẻ đổi tên: 5 Số trận: 6.397

Acc Liên Quân AC407

Trợ giá thêm -61,893đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 2
» Tướng: 114  » Skin: 150  » Ngọc III: 200v
598,000đ 350,727đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -61,893đ. Thời gian có hạn.

Giảm 52%
Liên Quân Z4329R
TLT: 48% Dấu ấn: 8 Thẻ đổi tên: 6 Số trận: 12.345

Liên Quân Z4329R

Trợ giá thêm -63,144đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 2
» Tướng: 117  » Skin: 200  » Ngọc III: 300v
877,000đ 357,816đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -63,144đ. Thời gian có hạn.

Giảm 30%
Liên Quân Z3793R
TLT: 50% Vàng: 246K Dấu ấn: 14 Thẻ đổi tên: 12 Số trận: 7.829

Liên Quân Z3793R

Trợ giá thêm -63,420đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 5
» Tướng: 118  » Skin: 202  » Ngọc III: 300v
604,000đ 359,380đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -63,420đ. Thời gian có hạn.

Giảm 32%
Liên Quân Z1743
TLT: 49% Vàng: 157K Dấu ấn: 1 Thẻ đổi tên: 18 Số trận: 4.681

Liên Quân Z1743

Trợ giá thêm -63,546đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 3
» Tướng: 115  » Skin: 191  » Ngọc III: 330v
623,000đ 360,094đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -63,546đ. Thời gian có hạn.

Giảm 37%
Liên Quân TA91
TLT: 54% Thẻ đổi tên: 2 Số trận: 3.366

Liên Quân TA91

Trợ giá thêm -63,693đ
» Rank mùa trước: Bạch Kim
» Tướng: 110  » Skin: 190  » Ngọc III: 140v
674,000đ 360,927đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -63,693đ. Thời gian có hạn.

Giảm 27%
Liên Quân TA52
TLT: 49% Thẻ đổi tên: 8 Số trận: 6.917

Liên Quân TA52

Trợ giá thêm -84,972đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 5
» Tướng: 101  » Skin: 176  » Ngọc III: 150v
582,000đ 339,888đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -84,972đ. Thời gian có hạn.

Giảm 45%
Liên Quân Z3978R
TLT: 51% Vàng: 31K Dấu ấn: 5 Thẻ đổi tên: 23 Số trận: 5.443

Liên Quân Z3978R

Trợ giá thêm -63,855đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 5
» Tướng: 118  » Skin: 212  » Ngọc III: 120v
774,000đ 361,845đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -63,855đ. Thời gian có hạn.