Shop Acc Nick Liên Quân Light Lauriel

Shop liên quân uy tín và chất lượng - Uy tín luôn là tiêu chí ưu tiên của Light

Giảm 38%
Liên Quân Z4063
TLT: 53% Vàng: 58K Dấu ấn: 7 Thẻ đổi tên: 5 Số trận: 5.453

Liên Quân Z4063

Trợ giá thêm -93,713đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 5
» Tướng: 118  » Skin: 301  » Ngọc III: 170v
3,023,000đ 1,780,547đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -93,713đ. Thời gian có hạn.